Basic Lab Set

__alt__ Basic Lab Set (BLS) je výuková pomůcka a motivační prostředek určený pro podporu technického vzdělávání na úrovni středních odborných, vyšších a vysokých škol.

Umožňuje praktické procvičování úloh spojených se studiem problematiky průmyslové automatizace, robotizace a programování.

Pomůcku lze implementovat do předmětů, číslicová technika, logické řízení, spojité řízení, diskrétní řízení, měření neelektrických veličin, zpracování signálů, senzory a mikroprocesory v praxi, analogové a digitální zpracování dat, numerické matematické metody, mechatronika, algoritmizace a programování.

Modulární systém umožňuje použití také v oblasti fyzikálního měření, lze využít pro stavbu laboratorních měřících přístrojů, prototypů strojů a funkčních modelů mechanizmů.

Set rozvíjí týmovou práci a tvůrčí přístup. Vybízí k hledání originálních řešení za pomocí experimentů.

Dodávka obsahuje:

Označení Popis Množství
sada Kovové a plastové montážní díly 1
MEjBBII PLC mikropočítač 1
MESD02G Tlačítko zelené 2
MESD02R Tlačítko červené 1
MEMD01R Led červená 1
MEMD01Y Led žlutá 1
MEMD01G Led zelená 1
MEMD01W Led bílá 2
MEMD02 Signalizační relé 1
MEMO03 Napájecí modul 1
ME1404 Koncový spínač 1
MESD01 Optická brána 1
MESI03 Ultrazvukový dálkoměr 1
MESA01 Kruhový potenciometr 1
MESA04 Teploměr 1
MESA03 IR dálkoměr 1
MESI02 Senzor osvětlení (luxmetr) 1
MESI01 Senzor zrychlení (akcelerometr) 1
MESI04 Senzor barev (RGB senzor) 1
MEMI03 Řadič řízení krokových motorů 1
1496 DC motor 1
ME1403 Krokový motor 1
ME1402 RC servomotor 1
MEA01 Napájecí adaptér 9V/800 mA 2
sada Propojovací kabely k senzorům a modulům 1
sada Montážní nástroje a přípravky 1
MESW01 Software jBlocks 2
MESW02 Software Eclipse jBBII 1
  Učebnice programování jBotBrainu II v Javě a práce s moduly 1
  PDF Teacher's Book a Student's Book 1
  CAD 3D modely a návody ve formátu skp 1
  Instalační CD s programy a příklady 1

Modely setu

Id Název Množství Vyobrazení
0013 0013L BLS výukový panel 1 __alt__

Výuková témata setu

 • Logické řízení
 • Booleova algebra
 • Logické funkce
 • Kontaktní schémata
 • Programové logické automaty
 • Programovatelné logické automaty
 • Vnitřní struktura PLC
 • Vstupy a výstupy PLC
 • Paměti PLC
 • Programování PLC
 • Algoritmus PLC
 • Programování PLC pomocí imperativního programovacího ja­zyka
 • Programování PLC pomocí pomocí programových grafů
 • Programování PLC pomocí pomocí ladder diagramů
 • Spojité systémy
 • Řízení, ovládání, regulace
 • Dělení signálů
 • Spojité a diskrétní regulační obvody
 • Statické a dynamické vlastnosti spojitých systémů
 • Rozdělení spojitých dynamických členů
 • Algebra blokových schémat
 • Stabilita regulačních obvodů
 • Regulátory (PID, PSD)
 • Syntéza regulačního obvodu
 • Technické prostředky řízení
 • Snímače
 • Rozdělení snímačů
 • Měření neelektrických veličin
 • Měření tlaku, teploty, délky, vzdálenosti, polohy, otáček, frekvence, dotyku
 • Akční členy
 • Převody pohybů
 • Elektrické pohony
 • Servomotory, stejnosměrné motory, krokové motory
 • Frekvenční měnič
 • Pulsně šířková modulace

jBLOCKS

jBlocks je vizuální vývojový nástroj sloužící k programování mikropočítače jBBII.
Je charakteristický intuitivním ovládáním a flexibilním použitím. Je nenahraditelný v oblasti výuky základů programování a návrhů algoritmů automatizačních procesů. jBlocks disponuje třemi základními programovými moduly.

Metody programování PLC mikropočítače

Java PG LD DB
__alt__ __alt__ __alt__ __alt__

MODUL PG

Modul PG (programové grafy) umožňuje programování mikropočítače jBBII intuitivní formou (tzv. vizuální programování), která je velmi blízká tradičním vývojovým diagramům. Programové grafy zaměřují soustředění studenta na podstatu a algoritmus řešení úlohy.

MODUL DB

Modul DB (kontrolní obrazovky) seznamuje studenta s postupy při tvorbě vyšších průmyslových kontrolních a řídicích systémů. Modul umožňuje vytvářet systémy pro sledování signálů, stavů aktuálních naměřených hodnot, zasílat zprávy řídící jednotce atd. Výslednou řídící/kontrolní obrazovku lze uložit jako samostatně spustitelný program pro platformu Windows, nebo Android.

MODUL LD

Modul LD (žebříčkové diagramy) umožňuje studentovi programovat mikropočítač jBBII pomocí tradičních metod určených pro průmyslové PLC.