Podpora výuky

Student's Book

Teacher's Book je pomůcka učitele, která sloužím především k rychlému zavedení výukového systému do vzdělávací praxe. Učitel ve formě Teacher's Book dostává do rukou návod, který zasazuje systém do reálného světa.

Cílem tohoto dokumentu je inspirovat širokou vzdělávací obec k vytváření vlastních aktivit a jejich modifikaci pro konkrétní typy úloh z těch oblastí vzdělávání, na které se konkrétní studijní obor orientuje.

Základní osnovou každé aktivity je nezbytný teoretický základ, zasazení informace do průmyslové praxe a příklad simulace či realizace pomocí dodaného systému. Pedagog by měl být schopen informace předkládat studentu tak, aby student byl schopen odlišit reálný průmyslový svět od konkrétní implementace v nástrojích setu.

Teacher's Book

Při práci s dodaným vzdělávacím setem je student zahrnut celou řadou teoretických a praktických informací. Při výuce na středních školách není obvykle schopen si vytvářet efektivní systém poznámek. Úkolem Student's Booku je poskytnout kvalitní podklad studentovi pro samostudium.