Extended Robotic Set 03

__alt__ Extend Robotic Set 03 (ERS03) je výuková pomůcka a motivační prostředek určený pro podporu technického vzdělávání na úrovni vyššího stupně základních škol, středních odborných, vyšších a vysokých škol.

Své uplatnění najde i jako náplň volnočasových aktivit gymnázií a domech dětí a mládeže.

Umožňuje praktické procvičování úloh spojených se studiem problematiky průmyslové automatizace, robotizace a programování.

Set tvoří stavebnice plně funkčního robotického pásového vozidla s diferenciálně řízeným podvozkem a uchopovacím eflektorem.

Cílem setu je seznámit studenty se základy konstrukce autonomních robotů, jejich ovládáním a řízením.

Set je možné použít, buď jen jako motivační prostředek, kdy student/žák intuitivní cestou řeší zábavnou úlohu, nebo jako výukový prostředek, kdy student řeší povelové řízení systémů v kombinaci s autonomními funkcemi. Vlastní pohyb vozidla je řízen PSD regulátory.

Správným uchopením setu a pod vedením zkušeného pedagoga, práce studenta na tomto setu vydá za hodiny teoretické výuky na téma „povelové řízení, regulace a měření“. Robot svou konstrukcí odpovídá požadavkům robotické soutěže v kategorii Bear Rescue.

Set je rozšířením základní sady BLS.

Set rozvíjí týmovou práci a tvůrčí přístup. Vybízí k hledání originálních řešení za pomocí experimentů.

Dodávka obsahuje:

Označení Popis Množství
sada Kovové a plastové montážní díly 1
MEMO02 LI-POL Baterie s nabíječkou 1
1496 DC motor 2
ME1401 RC analogový servomotor 1
sada Propojovací kabely k senzorům a modulům 1
sada Montážní nástroje a přípravky 1
  CAD 3D modely a návody ve formátu skp 1
  Instalační CD s programy a příklady 1

Modely setu

Id Název Množství Vyobrazení
0006L 0006L Pásový robot, bezdrátový systém řízení, manipulátor 1 __alt__

Výuková témata setu

 • Logické řízení
 • Booleova algebra
 • Logické funkce
 • Algoritmus PLC
 • Programování PLC pomocí imperativního programovacího ja­zyka
 • Programování PLC pomocí pomocí programových grafů
 • Spojité systémy
 • Analýza signálu, detekce náběžné hrany
 • Shannonův-Kotělnikovův teorém
 • Řízení, ovládání, regulace
 • Regulátor PSD, absolutní a přírůstkový tvar
 • Syntéza regulačního obvodu, perioda, proporcionální člen, integrální a derivační člen
 • Snímače, kalibrace snímačů, vliv prostředí na měřenou hodnotu
 • Měření polohy, otáček, frekvence
 • Akční členy
 • Převody pohybů, převodový poměr, samosvorné převodovky, šnekový převod
 • Elektrické pohony
 • Stejnosměrné motory
 • Pulsně šířková modulace
 • Sériový terminál
 • Rozdělení robotů
 • Stacionární roboty
 • Mobilní roboty
 • Diferenciální podvozek
 • Snímače a senzory
 • Snímače polohy
 • Snímač otáček a úhlů
 • Řídící obvody
 • Navigační technologie