Moduly

SA06 Infračervený dálkoměr 10-80 cm

Analógový senzor SA06 je infračervený diaľkomer GP2Y0A21YK0F od firmy SHARP pripevnený na plošný spoj s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech).

SD01 Optobrána

Digitálny senzor SD01 je štrbinový optočlen (optobrána) OMRON EE-SX1140 na plošnom spoji s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm. Senzor je doplnený o indikačnú LED (LED2).

SD02 Tlačítko

Digitálny senzor SD02 je tlačidlo pripevnené na plošný spoj s rozmermi 26,5 mm x 26,5 mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech). Napájanie a výstup má SD02 vyvedený na trojpinový konektor NSL25–3 (SL1). Výstupom senzora SD02

SD04 Enkodér

Senzor SD04 je štrbinový optočlen OPB610 umiestnený na plošnom spoji s rozmermi 14,6 mm x 6,4 mm. Šírka štrbiny optočlena je 5 mm. SD04 je konštrukčne prispôsobený pre použitie v zostave inkrementálneho enkodéra v prevodovkách kovového konštrukčného systému

SI01 Akcelerometr

Akcelerometer SI01 je I2C senzor merajúci zrýchlenie v troch osiach v rozsahu ±16 g. Hlavnou časťou SI01 je MEMS senzor ADXL326 od AnalogDevices. Analógový výstup senzora ADXL326 je pripojený k jednočipovému mikropočítaču ATmega48PA, ktorý namerané

SI02 Senzor osvětlení

Senzor osvetlenia SI02 je I2C senzor, základom ktorého je fotorezistor VT43N1. Fotorezistor je zapojený v odporovom deliči (obrázok 1). Svetelný tok dopadajúci na fotorezistor mení jeho odpor, čím sa mení aj výstupné napätie odporového deliča. Toto napätie je

Stránky