Moduly

MI06 Grafický LCD displej

Modul MI06 je grafický displej EA DOGM132 s rozlíšením 132×32 bodov pripojený k jednočipovému mikropočítaču ATmega48PA (AVR). AVR komunikuje s displejom cez zbernicu SPIa s nadradeným systémom cez zbernicu I2C. Kvôli nedostatku pamäte v AVR pracuje displej MI06

MI07 RGB LED

Modul MI07 je RGB LEDOVA-10, ktorá je pripojená k jednočipovému mikropočítaču ATmega48PA (AVR). OVA-10 je RGB LED, teda tri LED v jednom puzdre (červená, zelená a modrá). AVR riadi svietivosť jednotlivých LED a komunikuje s nadradeným systémom cez rozhranie

MI08 Aktvní I2C hub

Modul MI08 je aktívny I2C hub. Modul jeurčený na rozšírenie počtu I2C rozhraní modulu jBotBrain II. MI08 má vlastný zdroj 5V napájania pre napájanie pripojených modulov a senzorov.Maximálny napájací prúd modulov a senzorov je obmedzený

MO01 Konektory

Modul MO01 je spojovací modul, ktorý umožňuje spojiť štyri trojžilové káble s konektormi NSL25–3. Spoje sú vždy medzi protiľahlými konektormi. Teda SL1 – SL5, SL2 – SL6, SL3 – SL7 a SL4 – SL8.

MO02 Baterie s nabíječkou

Modul MO02 je dvojčlánkový Li-Ion akumulátor Samsung ICR18650–22F s integrovanou nabíjacou elektronikou a ochrannou vratnou poistkou v plastovom kryte s montážnymi otvormi v rastri 10mm. Nominálne napätie MO02 je 7,2V, a maximálny odoberaný prúd je obmedzený vratnou

MO03 Distributor napájení

Modul MO03 je modul distribúcie napájacieho napätia.Vstup napájacieho napätia (napájací adaptér) je na konektore X5. Na dvojpinových konektoroch SH02 (X1 – X4) je napätie privedené cez vratné poistky (polyswitch). Vratná poistka odpojí napájanie, ak odoberaný prúd prekročí

Stránky