MI05 Pasivní I2C hub

Kategorie: MI (inteligentní modul)

Modul MI05 je pasívny I2C hub. Modul je určený na rozšírenie počtu I2C rozhraní modulu jBotBrain II. Senzory pripojené k MI05 sú napájané z modulu jBotBrain II. Konektory SV1 – SV5 sú zapojené „1:1“. Jeden z týchto konektorov je potrebné pripojiť k modulu jBotBrain II. Na zvyšné štyri je možné pripojiť I2C senzory a moduly Mechatronic Education. Indikačná LED (LED1) svieti, ak je niektorý z konektorov SV1 – SV5 pripojený k zapnutému jBotBrain II.

Rozmery plošného spoja modulu MI05 sú 46,5mm x 46,5mm, a modul má montážne otvory v rastri 10mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech).

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: